Ohkolanjoen kunnostus lisää jokilaakson virkistyskäyttöä

Jokelanseudun maisemaan kuuluu olennaisena osana Ohkolanjoki, keskeinen jokiväylä, jolla on ollut suuri merkitys jokilaakson asukkaille.

Siellä on kesäisin uitu ja kalastettu, veneilty ja melottu. Talvisin jäätynyt joki keräsi ihmiset luistelemaan, kelkkailemaan ja pelaamaan jääkiekkoa.

Nykyään joessa on kuivina kesinä vettä ainoastaan keskiuomassa. Kun Keravanjoen myllytoiminta lopetettiin vuonna 1988, vedenkorkeus on ollut jatkuvasti 60–80 cm aiempaa alhaisemmalla tasolla. Vuosien mittaan rannat ovat alkaneet rehevöityä.

Pohjapadon rakentaminen elvyttäisi joen kalakannan

Kehno kehitys voidaan kuitenkin katkaista ja joki palauttaa lähes entiselleen. Se onnistuu rakentamalla pohjapato Ohkolanjokeen noin 0,2 km Keravanjoen ja Ohkolanjoen yhtymäkohdan yläpuolelle. Pohjapadon rakentaminen ja myöhempi huolto voidaan järjestää ryhmäpuutarhan kautta.

Kun Ohkolanjoen vedenkorkeus palautetaan, jokilaakson virkistyskäyttö monipuolistuu, ja kyläläisten pitkäaikaiset toiveet toteutuvat.

Joen kunnostaminen elvyttäisi myös kalakannan. Ohkolanjoessa ovat viihtyneet mm. lahna, särki, hauki, ahven, made ja jopa ankerias, jota siihen on aikanaan istutettu.

Ohkolanjoen mahdollinen kunnostus on tarkoitus tehdä omana erillisenä vesilain mukaisena prosessina.