Kestävä kehitys on yksinkertaisimmillaan mutkatonta

Energiatehokas rakentaminen on Suomen sääolosuhteissa välttämätöntä. Siksi Mäntsälän viherkeitaassa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalivalintoihin ja suositaan kestävän kehityksen kriteerit täyttäviä ratkaisuja. Rakentamisessa hyödynnetään suomalaista perinneviisautta sekä uusinta teknologiaa.

Pihakylän ja puutarhamajojen päämateriaalina käytetään puuta eri muodoissa, sillä se on ekologisesti lyömätön rakennusmateriaali. Puurakenteet ovat myös helposti muunneltavissa. Materiaalit ja niiden työstäminen tilataan lähialueen ammattiosaajilta.

Ekologinen rakennus säästää ympäristöä ja kukkaroa

Kylmissä rakenteissa hyödynnetään olkea ja savea. Rakennusten eristyskykyä, tiiviyttä ja teknistä toimivuutta tehostetaan, jolloin kulutettavan energian sekä päästöjen määrä vähenee. Viherkeitaan kohteissa vähennetään myös vesijalanjälkeä hyödyntämällä hulevettä ja Ohkolanjokea viljelysten kastelussa.

Pihakylän rakentamisen tieltä siirrettävää maa-ainesta ei kuljeteta muualle, vaan sillä muokataan asuinympäristöä rakentamalla mm. suojaavia penkereitä sekä maakellarit pihakylän asukkaille.