Ryhmäpuutarha lisää yhteisöllisyyttä

Joutomaa ei houkuttele ketään. Siksi syntyi idea Suvikedon ryhmäpuutarhasta.

– Olen kasvanut Ohkolanjoen varressa ja juureni ovat tiukasti Savikon pintamaassa. En tahtoisi, että 45 vuotta paketissa ollut peltoalue ränsistyy lopullisesti. Ryhmäpuutarhatoiminta elävöittäisi maiseman ja toisi kylälle positiivisia heijastusvaikutuksia, sanoo aiemmin mm. Fiskarsin kansainvälisten hankintojen hoitajana sekä OKS-Teräkset Oy:n toimitusjohtajana toiminut Kari Marttinen.

– Ekologisuus ja omavaraisuus kiinnostavat nykyajan ihmisiä, ja siksi ryhmäpuutarhojen suosio on jatkuvasti noussut 2000-luvulta lähtien. Suvikedon ryhmäpuutarhassa on kyse käsillä tekemisen ilosta, nostalgialla ryyditetystä elämäntavasta sekä yhteisöllisyydestä, joka heijastuu myös lähiympäristöön. Fillarilla on mukava karauttaa kesäteatterin esitykseen, puutarhamyymälään, ratsastustallille tai Kinuskillaan vohvelille.

Ohkolanjoen kunnostus hyödyttää kaikkia

Ryhmäpuutarhan eteläreunassa noruu Ohkolanjoki, jonka vesi on jatkuvasti noin 60–80 cm alempana kuin aiemmin. Pohjavirtaus syö jokea yhä syvemmälle. Jo 25 vuotta jatkunut alennustila voidaan kuitenkin pysäyttää pohjapadon avulla ja jokimaisema kunnostaa lähes entiselleen.

Kari Marttinen huomauttaa, ettei pohjapadon rakentaminen ole välttämätöntä ryhmäpuutarhan vuoksi, sillä kuivanakin kesänä uomassa riittää vettä. Kyse on maisemallisista arvoista.

– Kaislikon ja pajukoiden poistaminen sekä rantojen rehevöitymisen pysäyttäminen tekisi joen näkyväksi ja lisäisi sen virkistyskäyttöä. Hyöty ei koidu vain joenvarren asukkaille, vaan kaikki kyläläiset voivat nauttia kunnostuksen tuloksista. Kukapa ei kaipaa kesäkuumalla uimarannalle, joka tulevaisuudessa voitaisiin sijoittaa urheilukentän läheisyyteen.

– Joen kunnostaminen elvyttäisi myös kalakannan. Joesta on ennen noussut lahnaa, haukea, ahventa, madetta, jopa ankeriaita. Saalis ei ole välttämättä pääasia, mutta on mukavampaa virvelöidä, kun tietää, että joessa ui vonkaleita.

Tehdään Jokelanseudusta yhdessä elävä kylä!

Jotta Jokelanseutu pysyisi vetovoimaisena, on tehtävä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Mäntsälän viherkeitaan itselliset hankkeet edustavat moderneja, vihreitä arvoja, jotka tukevat maalaiskylän selviytymistä tulevaisuudessa.

Kari Marttinen korostaa, etteivät hankkeet ole kenenkään edun vastaisia. Päinvastoin pihakylä, ryhmäpuutarha ja Ohkolanjoen kunnostaminen tuovat työtilaisuuksia lähialueen yrittäjille.

– Uskon lujasti, että Mäntsälän viherkeitaan tarjoama vaihtoehto on huomattavasti parempi kuin metropolihallinnon sanelema tehorakentaminen. Samalla toteutuvat vuoden 2010 kyläsuunnitelmassa mainitut tavoitteet: työpaikkaomavaraisuuden lisääminen, kylän yhteisöllisyyden kehittäminen ja Ohkolanjoen virkistyskäyttö. Tehdään yhdessä jotain sellaista, joka auttaa kylää kehittymään ja jolla on merkitystä yli sukupolvien ulottuvassa perspektiivissä.