Pihakylä herättää pakettipellon eloon

Kuten hyvät ideat usein, Riihipellon pihakylä syntyi kypsyttelyn ja keskustelun tuloksena.

– Ajatus pihakylästä pohjautuu elämänkokemuksiini, niihin tarpeisiin, onnistumisiin ja toiveisiin, joita asuminen ja työssäkäynti ovat matkan varrella herättäneet. Jokelanseudun maisemassa ovat perheeni, työ, talviasunto, kesäasunto, edeltävä sukupolvi, harrastusmahdollisuudet, kasvimaa, eläinharrastukset. Miksi samaa hyvää ei voisi tarjota muille ja luoda samalla uusia työpaikkoja? kysyy hankkeen primus motor, metsätalousinsinööri ja Haarajoen sahan toimitusjohtaja Aki Riihimaa.

– Myös se, että olen toiminut äitini omaishoitajana, on vaikuttanut näkemyksiini pihakylästä ja yleensä rakentamisesta. Niitä perheitä, jotka joutuvat huolehtimaan iäkkäistä vanhemmistaan, on tulevaisuudessa yhä enemmän. Se on helpompaa, kun vanhemmat ovat samassa pihapiirissä eivätkä jossakin satojen kilometrien päässä.

Lähialueiden tuotteille perustetaan kauppa

Aki Riihimaa on jo monena vuonna järjestänyt Riihipellolla päältäajettavien ruohonleikkureiden kestävyysajot, joita on Jokelanseudulle saapunut katsomaan väkeä myös naapurikunnista.

– Peltoalueen pitäminen joutomaana ei ole mitenkään perusteltua. Leikkimielisen tapahtuman avulla olen halunnut vahvistaa kyläläisten yhteisöllisyyttä. Se on kuitenkin vain tilapäinen ratkaisu.

– Pihakylä edustaa modernia maaseutuasumista, joka ei sisällä perinteistä maanviljelystä. Olivatpa tulevat rakentajat henkisen työn tekijöitä, henkilöpalvelu- tai käsityöalan ammattilaisia, heiltä vaaditaan Y-tunnus, toisin sanoen heidän täytyy harjoittaa yritysmäistä liiketoimintaa. Suunnitteilla on myös lähialueen tuotteisiin erikoistunut kauppa sekä kierrätyspiste.

On aika keskustella maaseudun tulevaisuudesta

– Jokelanseutu oli nuoruusvuosinani huomattavasti elävämpi kuin nykyään. Me-henki oli vahva. Sitä tarvitaan nyt. Jos mitään ei tehdä, maaseutu kuihtuu ja palvelut vähenevät. Arolan koulu oli vastikään lakkauttamisuhan alla, mutta se onneksi torjuttiin kansalaisaktiivisuuden ja julkisen keskustelun avulla.

Keskusteluun Aki Riihimaa kannustaa kyläläisiä nytkin. Miten Jokelanseutua tulisi kehittää?

– Haluamme ottaa kaikkien mielipiteet huomioon, vaikka helpompikin tie olisi tarjolla. Riihipellon alue on osayleiskaavassa merkitty työpaikkakäyttöä varten, eli käytännössä siihen saisi rakentaa punaisia peltihalleja kylki kylkeen. Haluamme kuitenkin toteuttaa hienoa maisemaa kunnioittavan yritysekokylän, missä sekä työ että vapaa-aika tukevat toisiaan.

Vaikka Riihipellon pihakylä tarjoaa nyt onnelan vain muutamalle, se ei kuitenkaan ole ainutkertainen hanke, vaan sama idea on tulevaisuudessa mahdollista ottaa käyttöön myös muualla.

– Parhaatkaan suunnitelmat eivät hyödytä ketään, jos ne jäävät vain paperille. Pihakylä on alku, joka voi johtaa uudenlaisiin, maaseudun elinvoimaa lisääviin ratkaisuihin.