Pihakylä yhdistää kodin, työn, sukupolvet ja naapurit

Jokelanseudulle nouseva Riihipellon pihakylä on uraauurtava rakennushanke, joka tähtää hyvään elämään. Työ, asuminen ja vapaa-aika yhdistyvät tavalla, jossa otetaan huomioon yhteisöllisyys, sukupolvien väliset suhteet ja tarpeet, luontokokemus sekä kestävän kehityksen kriteerit.

Asunnot ovat korkeatasoisia, energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä, sillä rakentamisessa hyödynnetään nykyaikaisia energian tuotanto- ja säästömahdollisuuksia. Aluesuunnitelma pohjautuu arkkitehti Emma Johanssonin tekemään pienilmastoanalyysiin, jossa on otettu huomioon mm. alueen maaperä, maastomuodot, tuuliolosuhteet, kylmän ilman valumareitit ja puusto.

Perinneviisaus ja uusin teknologia lyövät kättä pihakylässä

Pihakylä rakentuu kuudesta työskentelypihasta. Ihmisillä on tilaa työskennellä, asua, viljellä ja viettää vapaa-aikaa. Jokaisella on oma pihapiirinsä, mutta pihakylä tarjoaa myös monia mahdollisuuksia tehdä ja harrastaa asioita yhdessä.

Riihipellon pihakylällä on tunnistettava identiteetti. Arkkitehtuurisesti rakennukset nojaavat suomalaiseen perinteeseen, mutta ne ovat ilmeeltään selkeästi moderneja, tyylikkäästi pelkistettyjä puurakennuksia.

Pilottihankkeen primus motorina toimii metsätalousinsinööri Aki Riihimaa.