FAQ – Usein esitetyt kysymykset

Mitä ryhmäpuutarha tarkoittaa?

Suvikedon ryhmäpuutarha on puutarhaviljelmä. Kyseessä ei ole loma-asutus.

Onko ryhmäpuutarhasta haittaa ympäristölle?

Puutarhanviljely ei häiritse ympäristöä, vaan se päinvastoin edistää sitä, koska alueen kehnot luontoarvot paranevat viljelyn avulla.

Mitä tapahtuu ryhmäpuutarhaan ulottuvalle Ohkolanjoen ranta-alueelle?

Ohkolanjoen mahdollinen kunnostaminen tehdään kestävän kehityksen hengessä kokonaan oman lupaprosessin puitteissa. Ohkolanjoen villinkaunis rantakasvillisuus jätetään nyt ennalleen.

Minkä kokoisia puutarhamajat ovat?

Puutarhamajat ovat pieniä, noin 25–35 m² kokoisia rakennuksia. Ne ovat välttämättömiä yhdistyksen ryhmäpuutarhatoiminnassa.

Asutaanko puutarhamajoissa läpi vuoden?

Ei. Majojen käyttö on osa-aikaista, niitä käytetään vain viljelykausien ajan.

Mitä hyötyä ryhmäpuutarhasta on?

Tärkeintä elämässä on puutarhanhoito, toteaa kiinalainen vanha viisaus. Puutarhaviljelyllä, kuten hyvällä luontosuhteella muutenkin, on todistetusti myönteisiä vaikutuksia ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Lisäksi ryhmäpuutarhassa voidaan kasvattaa puhdasta lähiruokaa.

Mitä hyötyä paikkakunnalle on Suvikedon ryhmäpuutarhasta?

Jokelanseudun yleinen arvostus kohoaa ja Mäntsälän kunnan imago vahvistuu. Kylätoimikunta on kertonut suhtautuvansa ryhmäpuutarhaan ja puutarhaviljelyyn neutraalisti.

Eikö ryhmäpuutarhan aluetta voisi jättää ennalleen?

Tarkoituksena on kehittää aluetta ja valjastaa villiintynyt pelto hyötykäyttöön. Maanomistajalla on laillinen oikeus palauttaa alue viljelyyn. Viljelytoiminta ei loukkaa muiden maanomistajien oikeuksia. Puutarhaviljelyn myötä elinympäristö paranee.

Millaisia työpaikkoja Riihipellon pihakylään tulee?

Työpaikat ovat niin sanottuja tulevaisuuden työpaikkoja. Esimerkiksi tietotekniikkaa hyödyntävät luovan työn tekijät voivat toimia globaalisti Jokelanseudun työstudiostaan käsin. Pihakylässä voi toimia myös palveluammatin yrittäjiä.

Saako kuka tahansa hankkia pihakylästä itselleen talon työtiloineen?

Ei. Alueelle voivat sijoittua ainoastaan liiketunnuksen omaavat yrittäjät ja yritykset. Pihakylä on pienyrittäjien tulevaisuuden yhteisö.

Voivatko pihakylän asukkaat vaikuttaa alueen rakennusratkaisuihin?

Kyllä. Riihipellon pihakylä toteutetaan ryhmärakennuttamisen periaatteiden mukaisesti. Voit tutustua ryhmärakennuttamiseen Aalto-yliopiston Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -sivustolla.

Mitä tarkoittaa, että perinneviisaus ja uusin teknologia lyövät kättä pihakylässä?

Rakennukset nojaavat arkkitehtuurisesti suomalaiseen perinteeseen, mutta rakentamisessa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Ratkaisujen tavoitteena on energian omavaraisuus. Myös työpaikkaliikenteeltä vältytään, koska työpaikat sijaitsevat pihapiireissä.

Otetaanko rakentamisessa huomioon eri sukupolvien tarpeet?

Kyllä. Pihakylän rakennukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne mahdollistavat elämäntilanteiden muutokset ja usean sukupolven pärjäämisen samassa pihapiirissä.